Escóitanos

Aspergillus nace das inquedanzas sonoras de cinco músicos galegos xa curtidos con moito que dicir.