J.A. Pais Otero

Medomedá, cos que gravou o disco “Mellorando pa peor” (2011) e xirou por todo o País. Diplomado en Maxisterio Musical, foi vocalista e guitarrista do grupo Trifulka, e guitarra dos Drinkin’ Tinto, onde coincidiu con Deví, sentando as bases dunha futura colaboración que sería despois Aspergillus de Coira. Nado en Padrón, Pais comezou a súa carreira musical moi cedo, influenciado polos sons guitarreiros dos Dorrs, os Beatles e o Hard Rock dos Oitenta. Guitarrista do grupo de Caña-con-Coña